Några av mina debattinlägg

·  Jag har studenter som elever

·  Forskare måste kunna ta emot kritik, Västerbottenskuriren 26 oktober 2000

·  Riv ribborna!, Ny Teknik 4 oktober 2000

·  Dålig praxis för behörighetsbedömning, Universitetsläraren nr 8/02.

·  Tolkningar av enkätresultat i "Kön och matematik" av Brandell m fl, juli 2005

·  Vad anser MBA-studenter om lön och kön?, Ekonomisk Debatt (2/2005)

·  Vad vet vi om hyresregleringens effekter, Ekonomisk Debatt (4/2005)

·  Matematikens baksida, Folkvett 2006

·  Matematik och humaniora går ihop, Tvärsnitt 3:06